Rodo

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Sunmedica, B. Błońska-Polarczyk, J. Paluch Spółka Jawna z siedzibą w Swarzędzu (61-049) przy ul. Wilkońskich 16,

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem nr. telefonu 61 651 57 32‬
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych przez administratora danych,

b. przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa).

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3 niniejszej klauzuli.

10) Logowanie na stronie sunmedica.pl jest całkowicie dobrowolne

11) Logowanie na stronie wiąże się z świadomym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. W każdej chwili można zgodę wycofać poprzez usunięcie konta ze strony sunmedica.pl lub przez formularz kontaktowy.